Dowsil 736, Dow Corning 736 chất trám chịu nhiệt

Tên sản phẩm: Dowsil 736, Dow Corning 736
Đặc điểm: Chất trám chịu nhiệt
Tình trạng: Còn hàng.
Kho: Hồ Chí Minh.
Liên hệ: 0939.543.005 (24/7)
Giao hàng: Trong ngày

THƯƠNG HIỆU